Giới thiệu

Tôi từng học tại trường đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh (HCMUT.edu.vn) và đang là trưởng khoa Xây dựng, trường đại học Kiến trúc TP HCM (UAH.edu.vn)